Accueil

Lorazepam (1mg) Kopen Kruidvat | Temesta Bestellen Online

Titel: Lorazepam (Temesta / Ativan)
Pakket: 0.5 mg | 1 mg | 2 mg | 2.5 mg
Online-Apotheek: Kopen
Betaalmethode: VISA, MASTERCARD, PayPal
Prijs: € 2.17 (Per pil)
+ Welkomstaanbieding voor iedereen


Lorazepam is een geneesmiddel van de klasse der benzodiazepines.


Wat is Lorazepam?

Lorazepam is een van benzodiazepine afgeleid kalmeringsmiddel. Het kan angstremmende, kalmerende en anti-emetische effecten hebben. Het helpt spierkrampen te verlichten via centrale mechanismen, stopt stuiptrekkingen, verbetert de slaap, elimineert braakneigingen. Het heeft een sedatief, hypnotiserend en anxiolytisch effect, dat te wijten is aan de remmende werking van gamma-aminoboterzuur in de hersenen. Het aanvallen-syndroom wordt verlicht doordat het de remmende processen in de synapsen van de cortex, de thalamus en het limbisch systeem kan verhogen.

Het benzodiazepine anxiolyticum Lorazepam wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende aandoeningen:

  • aanval syndroom;
  • spierkramp;
  • slaapstoornissen;
  • ernstige angst, paniek, rusteloosheid;
  • neurose;
  • psychoreactieve toestand;
  • depressieve stoornis met angst;
  • psychosomatische stoornissen;
  • misselijkheid en overgeven na chemotherapie;
  • alcohol delirium en ontwenning bij alcoholisme.

Farmacologische werking

Kalmeermiddel, anxiolytisch. Het heeft een hypnotiserende, sedatieve, spierverslappende, anxiolytische en anticonvulsieve werking.

Farmacodynamiek en farmacokinetiek

Het werkingsmechanisme van Lorazepam berust op de versterking van het remmende effect van de mediatoren GABA op de overdracht van impulsen via de zenuwwortels.

Lorazepam stimuleert de benzodiazepine-receptoren in het allosterisch centrum, vermindert de prikkelbaarheid van subcorticale hersenstructuren (hypothalamus, limbisch systeem, thalamus), remt spinale, polysynaptische reflexen.

Het anxiolytisch effect wordt veroorzaakt door het effect op het amygdala-complex in het limbisch systeem, waardoor de emotionele spanning vermindert en gevoelens van angst, bezorgdheid en vrees afnemen.

Indicaties

Lorazepam wordt voorgeschreven bij neurose en angsttoestanden, somatische aandoeningen, slaapstoornissen en verhoogde prikkelbaarheid.

Als onderdeel van een complexe therapie wordt het geneesmiddel gebruikt voor angst veroorzaakt door een depressieve toestand.

Het middel is werkzaam bij psychosomatische stoornissen, katatonie, manie, endogene psychose, ontwenningsverschijnselen, drugsverslaving, alcoholdelirium.

In de anesthesiepraktijk wordt het gebruikt voor premedicatie.

Het geneesmiddel wordt voorgeschreven bij essentiële, seniele tremor, spierstijfheid, spierspasmen, contracturen (trauma, artritis, moitis), tetanus, athetose.

Contra-indicaties

Lorazepam is niet geïndiceerd bij gesloten-hoekglaucoom, ernstige myasthenia gravis, intolerantie voor benzodiazepinederivaten, acute vergiftiging door drugs, afhankelijkheid van drugs of alcohol.

Het geneesmiddel is gecontra-indiceerd bij ernstige COPD, zwangerschap, acute ademhalingsstoornissen, borstvoeding, nachtelijk apneusyndroom.

Bij cerebrale ataxie, nier- en leverinsufficiëntie, spinale ataxie, ernstige depressie, organische hersenaandoening, hyperkinesis, psychose, nachtelijke apneu, hypoproteïnemie wordt met voorzichtigheid geadviseerd.

Het wordt gebruikt in de pediatrie na de leeftijd van 12 jaar.

Bijwerkingen

Zenuwstelsel: ataxie, afstomping van emoties, lethargie, verminderde concentratie van de aandacht, snelle vermoeidheid, verhoogde slaperigheid. Extrapyramidale stoornissen, catalepsie, verwardheid, anterograde amnesie, depressieve stemming, myasthenie, paradoxale reacties (acute agitatie, hallucinaties, verwardheid, spierkrampen, suïcidale neigingen, uitbarstingen van agressie, angst) worden zelden waargenomen.

Zintuiglijke organen: visuele stoornissen, diplopie.

Bloedorganen: neutropenie, anemie.

Spijsverteringsstelsel: geelzucht, verhoogde levertransaminasen, droge mond, diarree, verminderde eetlust.

Genitourinair stelsel: dysmenorroe, verminderd libido, nierafwijkingen, urineretentie, urine-incontinentie.

Lorazepam heeft teratogene effecten op de foetus, gebruik tijdens de borstvoeding veroorzaakt onderdrukking van de zuigreflex bij het kind, ademhalingsstoornissen.

Ontwikkeling van drugsverslaving, daling van de bloeddruk, depressie van de ademhalingscentra worden opgemerkt.

Ontwenningssyndroom gaat gepaard met angst, dysforie, myalgie, toegenomen zweten, tremor.

Lorazepam, gebruiksaanwijzing (route en dosering)

Drie maal daags innemen in een dosis van 1 mg. Voor een hypnotisch effect wordt het middel een half uur voor het slapen in een dosis van 1-2 mg ingenomen. Bij angst en hyperexciteerbaarheid neemt u tot 6 mg per dag.

Voor de premedicatie wordt Lorazepam een uur voor de operatie toegediend in een dosis van 2,5-5 mg; voor kinderen wordt de dosis berekend volgens het schema: 0,05 µ/kg.

Om het risico van een epileptisch syndroom te voorkomen, moet de ontwenning geleidelijk gebeuren. De therapie mag niet langer dan 7 dagen duren.

Bij patiënten met afwijkingen aan nier- en leverstelsel wordt de dosis verlaagd.

De maximale dagelijkse dosis tabletten is 10 mg, de oplossing is niet meer dan 4 mg.

Overdosis

Verdoving, verminderde reflexen, paradoxale agitatie, verwardheid, verhoogde slaperigheid, nystagmus, ataxie, dysartrie, diepe slaap, tremor, coma, depressie van hart en ademhalingsstelsel, collaps, verlaagde arteriële druk, dyspneu, bradycardie.

Noodgedwongen diurese wordt aanbevolen en flumazenil wordt gebruikt als tegengif. Hemodialyse is niet effectief.

Interactie

Bij premedicatie met Lorazepam is soms een verlaging van de dosering van fentanylderivaten nodig.

Lorazepam vermindert de werkzaamheid van levodopa bij de behandeling van patiënten met parkinsonisme. Het medicijn versterkt de toxische effecten van zidovudine.

Barbituraten, verdovende pijnstillers, fenothiazine, antidepressiva, MAO-remmers versterken het depressieve effect op het zenuwstelsel en verhogen de neurotropische activiteit.

Narcotische pijnstillers versterken het euforisch effect, waardoor de psychische afhankelijkheid toeneemt.

Clozapine kan een ademhalingsdepressie veroorzaken als het gelijktijdig met lorazepam wordt ingenomen.

Verkoopsvoorwaarden

Voorschrift vereist.

Voorwaarden voor opslag

Bewaren in overeenstemming met de opslagcondities voor geneesmiddelen van Schedule B.

Houdbaarheid

Mag niet langer dan drie jaar duren.

Speciale aanwijzingen

Bij patiënten met cerebrale sclerose, arteriële hypotensie, met verlaagd lichaamsgewicht, met COPD is aanpassing van het doseringsschema noodzakelijk.

Het gebruik van alcoholhoudende dranken is tijdens de behandeling ten strengste verboden.

Het langdurig innemen van hoge doses leidt tot het ontstaan van drugsverslaving.

Lorazepam mag niet abrupt gestopt worden.

Lorazepam heeft een ongunstig effect op het bedienen van complexe machines, autorijden of het uitvoeren van veeleisende taken waarbij concentratie vereist is.